Мало возило за транспорт на сите терени со влекачи

  • Small full terrain vehicle

    Мало возило со полн терен

    Мало транспортно возило на сите терени е транспортно возило со ползави Главно се користи за: земјоделско земјиште, овоштарници, пластеници, расадници, плажи, снег и градилишта и друг терен, тесно управување со подлоги, планински стрмни падини, камени патишта, патишта со кал и други лоши делови може да одат, со мали, подвижни, флексибилни, едноставни работа, голем носивост, мал шум и други предности.