Мини ротациона арматура за дупчење

  • YG -13 mini-drilling rig

    Опрема за мини-дупчење YG -13

    Мини вртлива апаратура за дупчење YG-13 е инсталирана на главната рамка на багерот Xugong XE55DA или Shanhe Intelligent SWE60E. Со прилагодување на работниот агол и радиусот на работа, се избираат соодветни дупчалки, а максималниот дијаметар на дупчење на апаратурата за дупчење може да биде до 1000 mm.

    Мини ротациона арматура за дупчење YG-13 е првиот избор за дупчење во тесен простор. Лесно може да влезе во големата опрема за дупчење не може да влезе во страницата за операции за дупчење, како што е просторијата за лифт, внатрешноста на зградата, ниските стреа, нискиот клиренс на локацијата. Овој модел е широко користен во изградбата на комунални столбови куп основа на тесна подградба на општинска, автопатска и електрифицирана пруга.